Богзна или бог знa

од

Богзна је прилог и значи: нарочито, особито. Користи се за истицање, обично уз негацију, у комбинацији са упитно-односним придевским заменицама одн. прилозима: Није он богзна какав ученик.Не разумеју се њих двоје богзна како.Не облачи се богзна како.Он је умислио да је богзна шта. У дословном значењу пише се одвојено - бог зна: Отишао је бог зна где.Посвађали су ...

Како се пише Богзна или бог знa?

Божићни или божићни: великим или малим словом?

од

Сви знамо да је Божић празник и да се пише великим словом. Међутим, придев божићни, као и сви придеви у српском језику, пише се малим словом.

Како се пише Божићни или божићни: великим или малим словом??