Имплант, имплантант или имплантат

од

На енглеском implant, на српском - имплантат. Имплантат у ствари потиче од латинске речи implantatum, implantare - усадити. Имплантат је оно што је имплантирано, усађено, усађени зуб, део ткива или орган.

Како се пише Имплант, имплантант или имплантат?

Истанбул или Истамбул

од

Истанбул се пише правилно. Иако вам можда звучи природно да се уснени сугласници М и Б налазе један поред другог, ово је изузетак гласовне промене једначење сугласника по месту изговора (творбе) – када се први део сложенице завршава сугласником Н, онда он остаје, не прелази у М.

Како се пише Истанбул или Истамбул?

И-мејл, имејл, или e-mail

од

Израз на енглеском electronic mail, у значењу електронска пошта, врло брзо након што се појавио скраћен је на e-mail. На српски га нисмо преводили као електронска пошта већ смо преузели изговор из енглеског и транскрибовали га тј. писали као што говоримо – и-мејл, са цртицом. Како је реч улазила више у употребу, цртица је избачена ...

Како се пише И-мејл, имејл, или e-mail?

Испочетка или из почетка

од

Пише се и једно и друго. Из почетка значи почети нешто из почетка, од почетка, као у песми Бети Ђорђевић: „Почнимо љубав из почетка...од првог загрљаја твогпочнимо љубав из почеткаод нежног пољупца мог :) Испочетка је прилог и значи - испрва, у почетку, у прво време: Сада му посао добро иде, али је испочетка било тешко привући ...

Како се пише Испочетка или из почетка?