Истанбул или Истамбул

од

Истанбул се пише правилно. Иако вам можда звучи природно да се уснени сугласници М и Б налазе један поред другог, ово је изузетак гласовне промене једначење сугласника по месту изговора (творбе) – када се први део сложенице завршава сугласником Н, онда он остаје, не прелази у М.

Како се пише Истанбул или Истамбул?

И-мејл, имејл, или e-mail

од

Израз на енглеском electronic mail, у значењу електронска пошта, врло брзо након што се појавио скраћен је на e-mail. На српски га нисмо преводили као електронска пошта већ смо преузели изговор из енглеског и транскрибовали га тј. писали као што говоримо – и-мејл, са цртицом. Како је реч улазила више у употребу, цртица је избачена ...

Како се пише И-мејл, имејл, или e-mail?

Испочетка или из почетка

од

Пише се и једно и друго. Из почетка значи почети нешто из почетка, од почетка, као у песми Бети Ђорђевић: „Почнимо љубав из почетка...од првог загрљаја твогпочнимо љубав из почеткаод нежног пољупца мог :) Испочетка је прилог и значи - испрва, у почетку, у прво време: Сада му посао добро иде, али је испочетка било тешко привући ...

Како се пише Испочетка или из почетка?