Кљешта или клешта

од

Именица гласи клешта. То је плуралија тантум (pluralia tantum), што значи да има само множину, и средњег је рода. Генитив: клешта; датив: клештима. Ијекавски облик клешта: клијешта. Глагол изведен од клешта гласи уклештити (се), свршени вид; уклешћивати (се), несрвшени вид; придев уклештен. Ретко се користи и у женском роду, клеште (генитив: клешта; датив: клештама).

Како се пише Кљешта или клешта?

Контигент или контингент

од

Пише се контингент. Реч потекла од латинске речи contingere - (досегнути, домоћи се), и новије, од немачке Kontingent, значи - унапред договорена количина робе за увоз, извоз, продају; одређени број војника у оквиру неког већег састава. Акценат је прилагођен српском, па је на претпоследњем слогу - контѝнгент.

Како се пише Контигент или контингент?

Католкиња или католикиња

од

Мушкарац припадник римске хришћанске вероисповести је католик, а жена католикиња. Неретко се у говору, па и у писању, чује католкиња, мада не постоји никакав фонетски разлога да се И изгуби.

Како се пише Католкиња или католикиња?