Карабињер или карабинијер

од

Каже се карабинијер, не карабињер. Иако нам можда на италијанском изговорено, звучи карабињер, треба знати да се IA, IE, IU, IO транскрибују као ија, ије, ију, ио. Дакле, carabinier је на српском карабинијер. Италијански carabinieri су војнополицијска јединица, један од четири рода Оружаних снага Италије.

Како се пише Карабињер или карабинијер?

Кљешта или клешта

од

Именица гласи клешта. То је плуралија тантум (pluralia tantum), што значи да има само множину, и средњег је рода. Генитив: клешта; датив: клештима. Ијекавски облик клешта: клијешта. Глагол изведен од клешта гласи уклештити (се), свршени вид; уклешћивати (се), несрвшени вид; придев уклештен. Ретко се користи и у женском роду, клеште (генитив: клешта; датив: клештама).

Како се пише Кљешта или клешта?

Контигент или контингент

од

Пише се контингент. Реч потекла од латинске речи contingere - (досегнути, домоћи се), и новије, од немачке Kontingent, значи - унапред договорена количина робе за увоз, извоз, продају; одређени број војника у оквиру неког већег састава. Акценат је прилагођен српском, па је на претпоследњем слогу - контѝнгент.

Како се пише Контигент или контингент?

Католкиња или католикиња

од

Мушкарац припадник римске хришћанске вероисповести је католик, а жена католикиња. Неретко се у говору, па и у писању, чује католкиња, мада не постоји никакав фонетски разлога да се И изгуби.

Како се пише Католкиња или католикиња?