Насмрт или на смрт

од

И једно и друго, и насмрт и на смрт, у зависности од значења. Насмрт је прилог и значи: веома јако, до лудила, безумно. Дакле, онда се пише као једна реч: Када си ми саопштио ту вест, био сам насмрт уплашен.Он је насмрт заљубљен у њу. У дословном значењу, када се мисли на смрт као престанак живота, пише се ...

Како се пише Насмрт или на смрт?

Неизвестан или неизвесан

од

Придев у мушком роду гласи неизвестан и значи: „који није поуздан, несигуран, неодређен, непознат”. Сугласник Т се губи у женском и средњем роду, па су придеви: неизвесна и неизвесно. Именица гласи неизвесност.

Како се пише Неизвестан или неизвесан?

Независан или независтан

од

Пише се и независан и независтан, у зависности од значења. Независан (од глагола зависити) јесте онај који не зависи ни од кога, који је самосталан. Нпр. Марко се запослио и добио своју прву плату и сада је потпуно независан. Независтан (од именице завист) онај који нема завист, који не носи у себи осећање пакости, који није завидан. Нпр. Он је ...

Како се пише Независан или независтан?