Плагин, плаг-ин, plug-in или plugin

од

Иако ову реч, која се помиње најчешће у ИТ текстовима, налазимо написану у оригиналу на енглеском, plug-in (plugin), према правилима српског језика о транскрипцији, требало би је писати онако како је изговарамо: плагин или плаг-ин (прочитај подробније објашњење). Немогуће је превести је а да се не изгуби смисао.

Како се пише Плагин, плаг-ин, plug-in или plugin?

преводиоц или преводилац

од

Како се пише: преводилац или преводиоц? Именица у основном облику (номинативу) гласи преводилац. У генитиву множине задржава Л, нпр. Много преводилаца је радило на том филму. У свим осталим падежима Л прелази у О: генитив једнине - преводиоца, нпр. Тог преводиоца упознао сам још пре 30 година.

Како се пише преводиоц или преводилац?

Поподне или по подне

од

Често себи постављамо питање како се пише: поподне или по подне? Ево, да разрешимо недоумицу. Пише се састављено, поподне, кад је реч о именици. Нпр. Бићу на послу до поподне. Када означава одредбу за време, пише се растављено - по подне. Нпр. Долазим кући у пет по подне.

Како се пише Поподне или по подне?