По први пут или први пут

од

Први пут је само једном. Нешто што се дешава први пут није се догодило никада пре тога. Нисмо знали шта треба да радимо јер смо се први пут у животу нашли у таквој ситуацији. Када кажемо: Пети пут радим ово, значење је неутрално, али када кажемо: По пети пут то радим, осећамо разлику у значењу. Наставак реченице ...

Како се пише По први пут или први пут?

Пратиоца или пратилаца

од

Пратиоц или пратилац? Именица у основном облику (номинативу) гласи пратилац. У генитиву множине задржава Л. Нпр. Овог месеца сам добио баш много пратилаца на Инстаграму. У свим осталим падежима Л прелази у О - генитив једнине: пратиоца. Нпр. Данас сам добио само једног пратиоца на Тик-току. Датив једнице: пратиоцу. Нпр. Сваком пратиоцу одговарам на поруку.

Како се пише Пратиоца или пратилаца?

Плагин, плаг-ин, plug-in или plugin

од

Иако ову реч, која се помиње најчешће у ИТ текстовима, налазимо написану у оригиналу на енглеском, plug-in (plugin), према правилима српског језика о транскрипцији, требало би је писати онако како је изговарамо: плагин или плаг-ин (прочитај подробније објашњење). Немогуће је превести је а да се не изгуби смисао.

Како се пише Плагин, плаг-ин, plug-in или plugin?

преводиоц или преводилац

од

Преводилац или преводиоц? Именица у основном облику (номинативу) гласи преводилац. Најлакше ћемо ову реч запамтити ако се сетимо најпознатије Гуглове апликације (услуге) - Гугл преводилац. У генитиву множине задржава Л, нпр. Много преводилаца је радило на том филму. У свим осталим падежима Л прелази у О: генитив једнине - преводиоца, нпр. Тог преводиоца упознао сам још ...

Како се пише преводиоц или преводилац?

Поподне или по подне

од

Често постављамо питање како се пише: поподне или по подне? Ево, да разрешимо недоумицу. Пише се састављено, поподне, кад је реч о именици. Нпр. Бићу на послу до поподне. Када означава одредбу за време, пише се растављено - по подне. Нпр. Долазим кући у пет по подне.

Како се пише Поподне или по подне?