Требати, треба да, требам, требају

од

Глагол требати употребљава се безлично, што значи да се не мења по лицима: требам, требаш,... требамо, требају..., већ се каже: Треба да дођу код нас.  Треба да их нађете на интернету. Требало је да дођу код нас. Лични облици су дозвољени само у значењу "бити потребан": Требао ми је његов савет. Допуштено је глагол требати користити и као прелазан. Нпр. Требаћете нам. Требам твоју помоћ.

Како се пише Требати, треба да, требам, требају?