Токиa или Токија

од

Tokyo, главни град Јапана, требало би транскрибовати Токјо, али је уврежена употреба Токио, па ће тако и остати. У косим падежима, према правилима транскрипције, између и-а и и-у додаје се глас Ј: из Токија, у Токију, али се у комбинацији гласова и-о не додаје Ј, па ће инструментал гласити: са Токиом. Становници Токија су Токијка и Токијац.

Како се пише Токиa или Токија?

Требам или треба (требати)

од

Tребати се употребљава се безлично, што значи да се не мења по лицима: требам, требаш,... требамо, требају..., већ се каже: Треба да дођу код нас. Треба да их нађете на интернету. Требало је да дођу код нас. Лични облици су дозвољени само у значењу „бити потребан”: Требао ми је његов савет. Допуштено је глагол требати користити и као прелазан. Нпр. Требаћете нам. Требам твоју помоћ.

Како се пише Требам или треба (требати)?