Токиу или Токију

од

Главни град Јапана Tokyo требало би транскрибовати Токјо, али је уврежена употреба Токио, па ће тако и остати. У косим падежима, према правилима транскрипције, између и-а и и-у додаје се глас Ј: из Токија, у Токију, али се у комбинацији гласова и-о не додаје Ј, па ће инструментал гласити: са Токиом. Становници Токија су Токијка и ...

Како се пише Токиу или Токију?

Требати, треба да, требам, требају

од

Глагол требати употребљава се безлично, што значи да се не мења по лицима: требам, требаш,... требамо, требају..., већ се каже: Треба да дођу код нас.  Треба да их нађете на интернету. Требало је да дођу код нас. Лични облици су дозвољени само у значењу "бити потребан": Требао ми је његов савет. Допуштено је глагол требати користити и као прелазан. Нпр. Требаћете нам. Требам твоју помоћ.

Како се пише Требати, треба да, требам, требају?