Богзна или бог знa

од

Богзна је прилог и значи: нарочито, особито. Користи се за истицање, обично уз негацију, у комбинацији са упитно-односним придевским заменицама одн. прилозима:

  • Није он богзна какав ученик.
  • Не разумеју се њих двоје богзна како.
  • Не облачи се богзна како.
  • Он је умислио да је богзна шта.

У дословном значењу пише се одвојено – бог зна:

  • Отишао је бог зна где.
  • Посвађали су се бог зна зашто и више нису у вези.
  • Бог зна какав је он.
  • Бог зна зашто је почео рат.

Бог се у свим устаљеним изразима пише малим словом. Великим словом само у религијском смислу, ако се односи на божанство у једнобожачкој религији.

Како се пише Богзна или бог знa?