Добро дошао или добродошао

од

Правилно је и добродошао и добро дошао. У функцији придева (именског дела предиката), када значи који је радо дочекан, погодан, користан, пише се спојено – добродошли. Нпр. Сваки коментар је добродошао. Сви предлози, сугестије и коментари су добродошли.

Када је реч о поздраву, пише се одвојено – добро дошли. Нпр. Добро (нам) дошли, драги гости. Добро дошли, прваци!

Како се пише Добро дошао или добродошао?