До касно или докасно

од

Прилог касно („кад прође већи део неког временског периода; доцкан, позно”) када спојимо са предлогом до добијемо прилог за време докасно у значењу: дуго, до касно у ноћ:

  • Немојте остати докасно. Синоћ се докасно чула музика са сплавова.

Запитаћете се можда чему нам онда служи до касно, ако већ пишемо докасно. До касно тражи допуну, прецизније објашњење и користи се у дословном значењу:

  • До касно у ноћ се певало и играло.
Како се пише До касно или докасно?