Драматично

од

Драматичан значи пун напрегнутости, потресан. Често се ова реч погрешно користи у значењу драстичан (нпр. Услови живота у Србији, у последњих неколико година, драматично су бољи.), што је погрешно. Ту треба користити реч драстичан.

Како се пише Драматично?