Истанбул или Истамбул

од

Истанбул се пише правилно.

Иако вам можда звучи природно да се уснени сугласници М и Б налазе један поред другог, ово је изузетак гласовне промене једначење сугласника по месту изговора (творбе) – када се први део сложенице завршава сугласником Н, онда он остаје, не прелази у М.

Како се пише Истанбул или Истамбул?