Католкиња или католикиња

од

Како се пише: католкиња или католикиња? Неретко се у говору, па и у писању, чује католкиња, мада нема никаквог фонетског разлога да се И изгуби. Мушкарац припадник римске хришћанске вероисповести је католик, а жена католикиња.

Како се пише Католкиња или католикиња?