Католкиња или католикиња

од

Мушкарац припадник римске хришћанске вероисповести је католик, а жена католикиња.

Неретко се у говору, па и у писању, чује католкиња, мада не постоји никакав фонетски разлога да се И изгуби.

Како се пише Католкиња или католикиња?