Кљешта или клешта

од

Именица гласи клешта. То је плуралија тантум (pluralia tantum), што значи да има само множину, и средњег је рода. Генитив: клешта; датив: клештима.

Ијекавски облик клешта: клијешта.

Глагол изведен од клешта гласи уклештити (се), свршени вид; уклешћивати (се), несрвшени вид; придев уклештен.

Ретко се користи и у женском роду, клеште (генитив: клешта; датив: клештама).

Како се пише Кљешта или клешта?