Контигент или контингент

од

Пише се контингент.

Реч потекла од латинске речи contingere – (досегнути, домоћи се), и новије, од немачке Kontingent, значи – унапред договорена количина робе за увоз, извоз, продају; одређени број војника у оквиру неког већег састава.

Акценат је прилагођен српском, па је на претпоследњем слогу – контѝнгент.

Како се пише Контигент или контингент?