Неизвестан или неизвесан

од

Придев у мушком роду гласи неизвестан и значи: „који није поуздан, несигуран, неодређен, непознат”. Сугласник Т се губи у женском и средњем роду, па су придеви: неизвесна и неизвесно.

Именица гласи неизвесност.

Како се пише Неизвестан или неизвесан?