Онлајн, он-лајн, online или on-line?

од

Енглеска реч online значи – „бити укључен, прикључен, повезан, умрежен, бити на интернету.”

До данас се тај термин сасвим усталио у српском језику и скоро више нико не говори да је умрежен, повезан на интернет или да је на интернету, већ ћете углавном чути да људи кажу да су онлајн, па тако ту реч и треба писати, спојено, транскрибовано – онлајн.

Како се пише Онлајн, он-лајн, online или on-line??