Плагин, плаг-ин, plug-in или plugin

од

Иако ову реч, која се помиње најчешће у ИТ текстовима, налазимо написану у оригиналу на енглеском, plug-in (plugin), према правилима српског језика о транскрипцији, требало би је писати онако како је изговарамо: плагин или плаг-ин (прочитај подробније објашњење). Немогуће је превести је а да се не изгуби смисао.

Како се пише Плагин, плаг-ин, plug-in или plugin?