По први пут или први пут

од

Први пут је само једном. Нешто што се дешава први пут није се догодило никада пре тога.

  • Нисмо знали шта треба да радимо јер смо се први пут у животу нашли у таквој ситуацији.

Када кажемо: Пети пут радим ово, значење је неутрално, али када кажемо: По пети пут то радим, осећамо разлику у значењу. Наставак реченице могао би бити: … и нисам успео да завршим тај посао. Дакле, речца по је овде у прилошкој служби и означава понављање вршења радње.

Када кажемо да се нешто догодило први пут, нема понављања радње, па ће по изостати. У осталим случајевима по се користи (мада није обавезно) и служи за појачавање значења.

  • По ко зна који пут ти кажем да то не радиш.

Састављено се пишу покојипонекопонекипонешто, кад имају значење неодређености: Њихови успеси су увек добродошли и волели бисмо да се понове још покоји пут.

Изузетак: У случају првог пута, по се може користити када желимо да нагласимо да се нешто, условљено понављањима неке радње, сада десило први пут.

  • Иако ми је српски матерњи језик и говорим га цео живот, никада граматику нисам научио у потпуности, али ми је сада по први пут јасно када се користи речца по. 🙂
Како се пише По први пут или први пут?