Пратиоца или пратилаца

од

Пратиоц или пратилац? Именица у основном облику (номинативу) гласи пратилац. У генитиву множине задржава Л. Нпр. Овог месеца сам добио баш много пратилаца на Инстаграму.

У свим осталим падежима Л прелази у О – генитив једнине: пратиоца. Нпр. Данас сам добио само једног пратиоца на Тик-току. Датив једнице: пратиоцу. Нпр. Сваком пратиоцу одговарам на поруку.

Како се пише Пратиоца или пратилаца?