преводиоц или преводилац

од

Како се пише: преводилац или преводиоц? Именица у основном облику (номинативу) гласи преводилац. У генитиву множине задржава Л, нпр. Много преводилаца је радило на том филму.

У свим осталим падежима Л прелази у О: генитив једнине – преводиоца, нпр. Тог преводиоца упознао сам још пре 30 година.

Како се пише преводиоц или преводилац?