Преводиоца или преводилаца

од

Преводилац или преводиоц? Именица у основном облику (номинативу) гласи преводилац.

У генитиву множине задржава Л:

  • Много преводилаца је радило на том филму.

У свим осталим падежима Л прелази у О: генитив једнине – преводиоца:

  • Тог преводиоца упознао сам још пре 30 година.

Најлакше ћемо ову реч запамтити ако се сетимо најпознатије Гуглове апликације (услуге) – Гугл преводилац. Али, морамо напоменути да та апликација не може заменити човека-преводиоца, јер је превод дослован, што је често погрешно (а превођење текста тражи контекст).

Како се пише Преводиоца или преводилаца?