са мном или самном

од

Како се пише: са мном или самном, правилно се пише са мном одвојено, у инструменталу једнине личне заменице за прво лица ја облика мном увек иде предлог са и увек се пише одвојено, никад се не користи само с.

примери: стигао је за мном, ишао је за мном, разговарао је са мном, био је са мном, преда мном је стајао.

док се за друго лице тобом и собом, може се користити само с,

примери: бог с(а) тобом, идемо с(а) тобом, носим с(а) тобом

Како се пише са мном или самном?