Са мном или самном

од

Правилно се пише одвојено – са мном.

  • Разговарао је са мном. Био је са мном.

У инструменталу једнине личне заменице за прво лицe ја (облик мном) увек иде предлог са и увек се пише одвојено, никад се не користи само с.

У свом основном облику, предлог с пише се без апострофа. Облик са настао је у спојевима у којима се без додатног A не би могли изговорити. Такав пример је инструментал једнине личне заменицe ја (због сугласничке групе на почетку речи).

Испред сугласника који не задају тешкоће у изговору свакако треба дати предност предлогу С: с тобом, с татом, с мамом, с братом, с новцем, с мојим другом, бос с тобом, идемо с тобом.

Облик мноме, који се користи у инструменталу без предлога, такође је правилан, али се са предлогом увек користи ненаглашени облик мном.

  • Поигравао се мноме.
  • Она ми је рекла да се поноси мноме и успехом који сам постигао.
  • Оженио се мноме из користољубља.
Како се пише Са мном или самном?