Спрејем или спрејом

од

Пише се правилно спрејом. Именице мушког рода које се завршавају на меки сугласник (ј, љ, њ, ђ, ћ, ж,ш, ч и ц) имају наставак –ем у инструментулу. Међутим, ако се у претходно слогу већ налази самогласник е, наставак ће бити –ом.

Како се пише Спрејем или спрејом?