Токиу или Токију

од

Главни град Јапана Tokyo требало би транскрибовати Токјо, али је уврежена употреба Токио, па ће тако и остати. У косим падежима, према правилима транскрипције, између и-а и и-у додаје се глас Ј: из Токија, у Токију, али се у комбинацији гласова ио не додаје Ј, па ће инструментал гласити: са Токиом.

Становници Токија су Токијка и Токијац.

Како се пише Токиу или Токију?