Требам или треба (требати)

од

Tребати се употребљава се безлично, што значи да се не мења по лицима: требам, требаш,… требамо, требају…, већ се каже: Треба да дођу код нас. Треба да их нађете на интернету. Требало је да дођу код нас.

Лични облици су дозвољени само у значењу „бити потребан”: Требао ми је његов савет.

Допуштено је глагол требати користити и као прелазан. Нпр. Требаћете нам. Требам твоју помоћ.

Како се пише Требам или треба (требати)?