Заспем или заспим, заспу или заспе

од
ЗАСПАТИЗАСУТИ
једнинамножинаједнинамножина
1.ЗаспимЗаспимо1.ЗаспемЗаспемо
2.ЗаспишЗаспите2.ЗаспешЗаспете
3. ЗаспиЗаспе3.ЗаспеЗаспу
Заспу или заспе?

Заспем је 1. лице једнине глагола засути, заспим 1. лице једнине глагола заспати.

Како се пише Заспем или заспим, заспу или заспе?