ТАГОВИ Акценти

Шта је акценат? Наглашен слог у речи назива се акценат. Носилац слога је вокал, а може бити и слоготворно Р.

Истицање висине и јачине одређеног слога у речи назива се акценат. Српски језик има 4 акцента: дугосилазни, дугоузлазни, краткосилазни и краткоузлазни.

Како акцентовати речи у српском језику?

  1. Последњи слог у речи не може бити акцентован.
  2. Силазни акценти не могу се стављати ван првог слога одн. силазни акценти могу бити само на првом слогу у речи.

Хеј, шеф(иц)е, са ког си контИнента?

од

Да ли је водитељка квиза Слагалица правилно акцентовала реч континент? Јесте, акценат је тачан, та реч се тако изговара - са краткоузлазним акцентом на И. Зашто је, међутим, та њена реакција изазвала толику буру усред зиме? Протекли викенд обележио је „незапамћен“ снег у Србији, који је, као и сваке године у децембру, изненадио путаре, али је ...